מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט פיתוח תוכניות לימוד מבוססות רשת - 218139

218139 - פרויקט פיתוח תוכניות לימוד מבוססות רשת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  218120 תיאוריות למידה ותכנון לימודים       מקצועות קדם
 
  218133 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדעי המחשב       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  218134 פרויקט בחינוך במדע וטכנולוגיה או ברפואה      
  218148 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדע      
  216007 פרויקט מעבדה בחקר המוח      
  218131 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד במדע וטכנולוגיה      
  218132 פרויקט פיתוח תכניות לימודים בפיסיקה      
  218133 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדעי המחשב      
  218135 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בביולוגיה      
  218136 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בטכנולוגיה- מכונות      
  218137 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים אלקטרוניקה - חשמל      


הקורס מאפשר התנסות בפיתוח או בהערכה של חומרי לימוד המובססים על תיאוריות חינוכיות חדשניות. הסטודנטים יקחו חלק באחד מהפרויקטים המתנהגלים בפקולטה בתחום התקשוב, ויבצעו את הפרויקט בתיאום ובהדרכה של חבר/ת סגל בתחום התמחותם.

תוצאות למידה
עם השלמת הקורס בהצלחה, הסטודנטים יהיו מסוגלים ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות: לתכנו ולכתוב יחידת לימוד קצרה, לבצע הערכה של יחידת לימוד, לפתח ולהפעיל יישומון לימודי ממוחשב.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:36:56