מקצוע מידע על מקצוע : התנסות בהדרכת מורים למתמטיקה - 218138

218138 - התנסות בהדרכת מורים למתמטיקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  218129 סוגיות בהדרכת מורים למתמטיקה       מקצועות קדם


התנסות בהדרכת מורים ו/או פרחי הוראה למתמטיקה. תצפיות בסדנאות ופעילויות למורים למתמטיקה, בטכניון ו/או במרכזי מורים אזוריים וארציים. התנסויות בהנחיה ובתכנון סדנאות למורים, הפעלתן והפקת לקחים. ההתנסות תעוגן בספרות המחקרית וישולבו בה מחקר פעולה וניהול יומן אישי.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 the falmer press b. jaworski, + a. watson mentoring in mathematics teaching

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:40:15