מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט פיתוח תוכניות לימודים אלקטרוניקה - חשמל - 218137

218137 - פרויקט פיתוח תוכניות לימודים אלקטרוניקה - חשמל
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  218120 תיאוריות למידה ותכנון לימודים       מקצועות קדם
 
  218131 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד במדע וטכנולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  218132 פרויקט פיתוח תכניות לימודים בפיסיקה      
  218133 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדעי המחשב      
  218134 פרויקט בחינוך במדע וטכנולוגיה או ברפואה      
  218135 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בביולוגיה      
  218136 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בטכנולוגיה- מכונות      
  218148 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדע      
  216007 פרויקט מעבדה בחקר המוח      
  218114 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים      
  218139 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד מבוססות רשת      


הקורס מאפשר התנסות בפיתוח או בהערכה של חומרי לימוד המבוססים על תיאוריות חינוכיות חדשניות. הסטודנטים יקחו חלק באחד מהפרויקטים המתנהלים בפקולטה בתחום אלקטרוניקה-חשמל ויבצעו את הפרויקט בתיאום ובהדרכה של חבר/ת סגל בתחום התמחותם.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות: לתכנן ולכתוב יחידה לימוד קצרה, לבצע הערכה של יחידת לימוד, לפתח ולהפעיל יישומון לימודי ממוחשב.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:34:01