מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בטכנולוגיה- מכונות - 218136

218136 - פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בטכנולוגיה- מכונות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  218120 תיאוריות למידה ותכנון לימודים       מקצועות קדם
 
  218131 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד במדע וטכנולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  218132 פרויקט פיתוח תכניות לימודים בפיסיקה      
  218133 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדעי המחשב      
  218135 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בביולוגיה      
  218137 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים אלקטרוניקה - חשמל      
  218148 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדע      
  216007 פרויקט מעבדה בחקר המוח      
  218139 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד מבוססות רשת      
 
  218151 פרוייקט פיתוח ת"ל בטכנולוגיה       מקצועות מכילים
 
  218114 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים       מקצועות זהים


הקורס מאפשר התנסות בפיתוח או בהערכה של חומרי לימוד המבוססים על תיאוריות חינוכיות חדשניות. הסטודנטים יקחו חלק באחד מהפרויקטים המתנהלים בפקולטה בתחום טכנולוגיה-מכונות, יבצעו את הפרויקט בתיאום ובהדרכה של חבר/ת סגל בתחום התמחותם.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנטים יהיו מסוגלים ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות: לתכנן ולכתוב יחידת לימוד קצרה, לבצע הערכה של יחידת לימוד, לפתח ולהפעיל יישומון לימודי ממוחשב.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:11:05