מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בחינוך במדע וטכנולוגיה או ברפואה - 218134

218134 - פרויקט בחינוך במדע וטכנולוגיה או ברפואה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  218120 תיאוריות למידה ותכנון לימודים       מקצועות קדם
 
  218131 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד במדע וטכנולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  218132 פרויקט פיתוח תכניות לימודים בפיסיקה      
  218133 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדעי המחשב      
  218135 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בביולוגיה      
  218137 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים אלקטרוניקה - חשמל      
  218139 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד מבוססות רשת      
  218148 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדע      
  216007 פרויקט מעבדה בחקר המוח      
 
  218114 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים       מקצועות זהים


הקורס מאפשר התנסות במחקר ו/או בפיתוח של חומרי לימוד המבוססים על תיאוריות חינוכיות חדשניות. הסטודנטים יקחו חלק באחד מהפרויקטים המתנהלים בפקולטה בתחומים: מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, מתמטיקה, רפואה ( stemm ) ויבצעו את הפרויקט בתיאום ובהדרכה של חבר/ת סגל בתחום התמחותם.

תוצאות למידה
עם השלמת הקורס, הסטודנטים יהיו מסוגלים ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות: לתכנן ולכתוב יחידת לימוד קצרה, לבצע הערכה של יחידת לימוד, לפתח ולהפעל יישומון לימודי ממוחשב. לכתוב ערך בוויקיפדיה, לאסוף ולנתח נתונים, לכתוב סקירת ספרות.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 10:54:34