מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדעי המחשב - 218133

218133 - פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדעי המחשב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  218120 תיאוריות למידה ותכנון לימודים       מקצועות קדם
 
  218131 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד במדע וטכנולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  218132 פרויקט פיתוח תכניות לימודים בפיסיקה      
  218134 פרויקט בחינוך במדע וטכנולוגיה או ברפואה      
  218135 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בביולוגיה      
  218136 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בטכנולוגיה- מכונות      
  218137 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים אלקטרוניקה - חשמל      
  218139 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד מבוססות רשת      
  218148 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדע      
  216007 פרויקט מעבדה בחקר המוח      
  218139 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד מבוססות רשת      
 
  218114 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים       מקצועות זהים


הקורס מקנה לסטודנט התנסות בפיתוח חומר לימוד חדש המבוסס על תפיסה חינוכית מודרנית. הקורס מאפשר לסטודנט להשתלב באחד הפרוייקטים לפיתוח תוכניות לימודים במדעי המחשב המתנהלים במחלקה, בהדרכת חבר סגל, בתחום התמחותם. הסטודנטים יפתחו יחידת לימוד קטנה, כולל רציונל, יבצעו הערכה מעצבת ויפיקו את לקחיה. היחידה לא תהווה חלק מהחיבור לתואר.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:50:16