מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מחקר בחינוך מתמטי 2 - 218127

218127 - סמינר מחקר בחינוך מתמטי 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

בסמינר נידונים מחקרים בנושאים העומדים בחזית המחקר בחינוך מתמטי, באמצעות קריאת מאמרים מהעתונות המקצועית וניתוחם. ההתמקדות תהיה במאמרים העוסקים במורים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  2. educational studies in mathematics מאמרים מתוך עתונים )רשימה חלקית( 1. journal of research in mathematics education
    3. for the learning od mathematics 4. journal of mathematical behavior
1992 learning. macmillan publishing cie d.e. grouws (ed) handbook of research on mathematics teaching and
  lawrence erlbaum assoc. and nctm sowder t. judith (ed) research agenda for mathematics education

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:14:06