מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מחקר בחינוך מתמטי 1 - 218125

218125 - סמינר מחקר בחינוך מתמטי 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

בסמינר נידונים מחקרים בנושאים העומדים בחזית המחקר בחינוך מתמטי, באמצעות קריאת מאמרים מהעתונות המקצועית וניתוחם.ההתמקדות תהיה במאמרים העוסקים בתלמידים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:21:05