מקצוע מידע על מקצוע : סמינר במחקר חינוכי 1 - שלב א" - 218122 (Current)

218122 - סמינר במחקר חינוכי 1 - שלב א'
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  218152 סמינר בעריכת פרויקט מחקר ופיתוח       מקצועות ללא זיכוי נוסף


דיון בסוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות של תהליך המחקר החינוכי באמצעות ניתוח של הצעות מחקר. עבודת הסטודנטים מתמקדת בהגשת הצעת מחקר לדוגמה והצגתה לדיון וביקורת של יתר המשתתפים. אפשר להשתתף בסמינר זה לראשונה רק עם תום סמסטר ראשון ללימודים. סמסטר א' תשע"ז: הצגת מחקרים - המרצה פרופ'ח טלי טל סמסטר ב' תשע"ח: פרופ' יהודית דורי - הצגת מחקרים של סטודנטים. סמסטר א' תשע"ט: פרופ' יהודית דורי - סמינר תיזה סמסטר א' תשפ"א: פרופ' טל טל, סמינר במחקר חינוכי.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  שרמן הור 14:30-16:30 ג   הרצאה 10 10

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:13:36