מקצוע מידע על מקצוע : תיאוריות למידה ותכנון לימודים - 218120

218120 - תיאוריות למידה ותכנון לימודים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  218330 סמינר מתקדם בפיתוח תכניות לימודים       מקצועות מכילים


נושאים: תיאוריות למידה (כגון: קונסטרוקטיביזם, קונסטרושיוניזם והתאוריה הסוציותרבותית) והשפעתן על תכנון לימודים. תפיסת הלמידה, ההוראה ותכנון הלימודים. בחינת ההתפתחות ההיסטורית של תוכניות לימודים במדע ובטכנולוגיה. רציונאל ועקרונות עיצוב.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:26:56