מקצוע מידע על מקצוע : פסיכולוגיה חברתית ובית-הספר - 218107

218107 - פסיכולוגיה חברתית ובית-הספר
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  214096 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית       מקצועות קדם
  214097 מבוא לפסיכולוגיה חברתית     או
  214098 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית     או


הסמינר יעסוק ביישומם של עקרונות פסיכולוגיים חברתיים למצבי הוראה. דגש מיוחד יושם על הנושאים הבאים: עמדות, תפיסה בין-אישית, מנהיגות, דינמיקה קבוצתית, קומוניקציה.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:31:41