מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מחקר מתקדם בחינוך - 218007

218007 - שיטות מחקר מתקדם בחינוך
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  216009 שיטות מחקר כמותיות ועיבוד נתונים       מקצועות קדם
 
  218150 שיטות מחקר כמותיות בחינוך       מקצועות זהים


הכרת עקרונות המחקר הכמותי-אמפירי המתקדם תוך הכרת הפרוצדורות הסטטיסטיות המתקדמות- ניתוחי שונות מתקדמים רבי משתנים, ניתוחי שונות עם מדידות חוזרות, רגרסיות. יושם דגש על ניתוח מחקרים בתחום הוראת המתמטיקה, המדעים וההנדסה. הקורס ילווה בקריאה ביקורתית של מאמרים מחקריים בתחום הוראת המדעים ובתרגול בתוכנת ה- ssps שיאפשר לבצע עיבוד נתונים מתקדם. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: להבין שיטות מחקר כמותיות ועיבוד נתונים מתקדם במאמרים אקדמיים בתחום החינוך המדעי. לבצע התאמה ובחירה בין שאלות מחקר לפרוצדורותסטטיסטיות מתקדמות. לעבד נתונים בתוכנת ה- ssps ולפענח דפי פלט ברמה מתקדמת.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1993 אקדמון ר. אייזנבך סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים"
חובה 2001 בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן ר. שגיא סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים
חובה 2010 new york routledge g. r. hancock, r. o. mueller, l. m. g. r. hancock, r. o. mueller, l. m. the reviewer's guide to quantitative methods in the social sciences
חובה 2014 new york routledge p. newby research methods for education

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:07:44