מקצוע מידע על מקצוע : שיח בכתת המתמטיקה והמדעים - 218006

218006 - שיח בכתת המתמטיקה והמדעים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס נועד לתת כלים לניתוח שיח כתתי, בדגש על שיח מתמטי ומדעי. הסטודנטים ילמדו שיטות ניתוח שיח שונות וייחשפו לתיאוריות ולמחקרים המובילים בתחום. הקורס יכלול דגש על ניתוח מעשי, תוך התנסות בתמלול וניתוח של קטעי שיח מקלטות אודיו ווידאו של כתה ושל אינטראקציות למידה- הוראה. בסיום הקורס הסטודנט יוכל:
1. לנתח קטע שיח כתתי על פי לפחות אחת מהתיאוריות והשיטות שנלמדו בקורס.
2. להבין ולהשתמש במחקרים שהשתמשו בשיטות ניתוח נוספות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2008 cambridge university press a. sfard thinking as communicating
2001 heinemann c. cazden classroom discourse: the langnage of teaching and learning

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 16:11:37