מקצוע מידע על מקצוע : רגשות, זהות והוגנות בלמידה - 218003

218003 - רגשות, זהות והוגנות בלמידה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  214096 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית       מקצועות קדם
  214097 מבוא לפסיכולוגיה חברתית     או
  214098 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית     או


קורס מתקדם זה יציג גישות עדכניות לחקר רגשות, זהות והוגנות בתהליכי למידה והוראה, בדגש על הוראה ולמידה של מקצועות המתמטיקה והמדעים. ההוראה תתבסס על קריאת ספרים ומאמרים בינלאומיים אשר מציגים זויות תאורטיות שונות לחקר התחומים הללו. כמו כן, נעסוק במתודולוגיות שונות המקובלות לחקר רגשות, זהות והוגנות. בנוסף, הסטודנטים יתנסו בניתוח מקרים ובעריכת מחקר בקנה מידה קטן באחד מתחומי הקורס. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתאר את הגישות התיאורטיות המרכזיות המשמשות במחקר בנושא רגשות, זהות והוגנות בחינוך מתמטי.
2. לקרוא, להבין ולנתח באופן ביקורתי מאמרים בתחום הרגשות, הזהות וההוגנות בחינוך המתמטי והמדעי.
3. ליישם את התובנות שהוצגו בקורס על מקרים מתוך חיי בית הספר.
4. לתכנן ולבצע חקר מקרה המתייחס לאחד או יותר מן הנושאים המרכזיים של הקורס.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2007 elsevier p.a. schutz and r. pekrun emotion in education
חובה 2014 multicultural education series n.s. nasir , c. cabana, n.s. nasir , c. cabana, mathematics for equity

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 16:04:53