מקצוע מידע על מקצוע : אתיקה של המחקר - 218000

218000 - אתיקה של המחקר
נקודות
זיכוי
0.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

אתיקה במחקר מדעי, הנדסי, רפואי וחינוכי, שמירה על בעלות וזכויות יוצרים, התנהגות בלתי הולמת במחקר, תפקידן של ועדות משמעת, החוקים והתקנות לגבי ביצוע מחקרים בבני אדם ובבעלי חיים בישראל, יידוע הנחקרים לגבי זכויותיהם, קוד התנהלות ראויה במחקר ותקנון ניגוד עניינים במחקר של הטכניון.

תוצאות למידה
עם השלמת הקורס בהצלחה, הסטודנטים יהיו מסוגלים לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות: הבחנה במצבים של קונפליקטים ודילמות אתיות במחקר מדעי, הנדסי, רפואי וחינוכי, שמירה על קניין רוחני וזכויות יוצרים, ציות לחוקים ותקנות לגבי ביצוע מחקרים בבני אדם ובבעלי חיים, יידוע הנחקרים לגבי זכויותיהם, יישום קודים להתנהלות ראויה במחקר.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2224618 2001 oxford university, n.y. e.g. seebauer and r.l. barry fundamentals of ethics for scientists and engineers
2288535 2007 מאגנס ר. לנדאו וג. שפלר אתיקה במחקר

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:46:11