מקצוע מידע על מקצוע : סוגיות מתקדמות בהוראת הביולוגיה - 216500

216500 - סוגיות מתקדמות בהוראת הביולוגיה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  214501 דרכי הוראת ביולוגיה 1       מקצועות קדם


סוגיות מתקדמות בהוראת ביולוגיה הקשורות בהוראת חקר בכיתה ומחוץ לה, באמצעות: קריאה וניתוח ספרות מדעית ראשונית, שלוב מדע אוטנטי, עבודת ביוטופ, ביודע.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2286385 חובה 2006 מאגנס, האוניברסיטה העברית פרופ' ענת זוהר למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 16:54:45