מקצוע מידע על מקצוע : סוגיות מתקדמות בהוראת הכימיה - 216400

216400 - סוגיות מתקדמות בהוראת הכימיה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  214103 מיומנויות ושיטות הוראה   (   מקצועות קדם
) 214401 דרכי הוראת כימיה 1 ו -    


נושאים: תוכנית הלימודים החדשה של החטיבה העליונה (בהיקף של חמש יחידות). היבטים תכניים ופדגוגיים של נושאים חדשים הקשורים לתחומי הידע השונים של הכימיה (כגון: ביוכימיה של חלבונים וחומצות גרעין מרמת הננו למיקרואלקטרוניקה, כימיה אורגנית, סביבה). מיומנות למידה: שאלת חקר, תכנון ניסוי, העלאת השערה, הסקת מסקנה, התפתחות תיאוריה, קריאה וניתוח של מאמרים מדעיים, מיומנויות גרפיות ומודלים, קשיי למידה ומושגים מוטעים, הערכת הישגים בכימיה.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
5836822 חובה 2006 מגנס דר' ענת זוהר למידה בדרך החקר אתגר מתמשך
    2000 aaas minstrell,g and van zee, e inquiring into inquiry% learning and teaching in science

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:21:59