מקצוע מידע על מקצוע : התפתחויות בהוראת הכימיה - 216320

216320 - התפתחויות בהוראת הכימיה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  214208 דרכי הוראת המתימטיקה בחטה"ע ב'       מקצועות קדם
  214304 בעיות נבחרות בפיזיקה 1     או
  214401 דרכי הוראת כימיה 1     או
  214402 דרכי הוראת כימיה 2     או
  214501 דרכי הוראת ביולוגיה 1     או
  214502 דרכי הוראת ביולוגיה 2     או
  214602 דרכי הוראת טכנולוגיה-חשמל ואלק'2     או
  214702 דרכי הוראת הטכנולוגיה-תכן ויצור     או
  214902 דרכי הוראת מדעי המחשב 2     או
 
  218320 התפתחויות בהוראת הכימיה       מקצועות זהים


הסמינר יעסוק בהתפתחויות אחרונות בהוראת הכימיה ובטכנולוגיות חדישות התומכות בפיתוח תכניות לימודים, כגון: סביבת למידה נתמכת טכנולוגיה, שילוב מודלים ומעבדות ממוחשבות וניתוח טקסטים מדעיים באמצעות מידול קונספטואלי. ניתוח מחקרים הדנים בהוראת הכימיה בישראל ובעולם בשילוב עם פעילויות פיתוח מיני יחידת לימוד ומידול שלה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר את ההתפתחויות האחרונות בהוראת הכימיה.
2. למדל טקסטים מדעיים קצרים.
3. לדעת לקרוא, לנתח ולכתוב בקורת על מאמרים המתמקדים במחקר בהוראת הכימיה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
journal of computers in math and science teaching כתבי עת נבחרים# science education, journal of chemial education

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:03:09