מקצוע מידע על מקצוע : שילוב מודלים בהוראת מדעים - 216319

216319 - שילוב מודלים בהוראת מדעים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  214304 בעיות נבחרות בפיזיקה 1       מקצועות קדם
  214305 בעיות נבחרות בפיזיקה 2     או
  214607 דרכי הוראת מדע-טכנולוגיה בחט"ב (ז-ט)     או
  216400 סוגיות מתקדמות בהוראת הכימיה     או
  216500 סוגיות מתקדמות בהוראת הביולוגיה     או


מודלים ממלאים תפקיד חשוב מאוד במדע ובהוראת המדעים לייצוג, הסבר וחקירת תופעות, תהליכים ורעיונות. הקורס יתמקד בבחינת סוגי מודלים מבניים, מוסכמים, וירטואליים ומוחשיים הנמצאים בשימוש בתחומי הידע השונים. הסטודנטים יעסקו ביצירת מודלים והשוואתם למודלים הקיימים תוך הדגשת יתרונותיהם ומגבלותיהם. הסמינר יכלול סקירת ספרות ודיונים בפורום מתוקשב.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 kluwer academic publishers eds. fraser and tobin international handbook of research in science education
1997 university of reading .mistre group, j. gilbert.ed exploring models and modeling in science

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:04:36