מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט אישי במחקר חינוכי - 216150

216150 - פרויקט אישי במחקר חינוכי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 4       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הפרויקט האישי במחקר חינוכי מעניק לסטודנטים בלימודי הסמכה ומוסמכים אפשרות לבצע מחקר זוטא בהנחיית חבר סגל. הסטודנטים ירחיבו את הידע בתחומרי מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה, יעמיקו את ההבנה בישטות מחקר מתקדמות וירכשו ניסיון במחקר מעשי ותיאורטי. נדרש להגיש דו"ח מחקר לשם הערכה.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתכנן מחקר תוך מתן דגש לשימוש בשיטות אמפיריות. 2 לבצע סקירת ספרות עדכנית.
3. לאסוף נתונים בעזרת כלים מגוונים.
4. לנתח נתונים בעזרת שימוש במתודולוגיות מקובלות ויציגו פרשנויות שונות לממצאים.
5. להציג את הממצאים בצורה מגוונת ולכתוב דו"ח מחקר.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1977 j. wiley and sons כתבי עת באנגלית journal of research in science teaching
1974 j. wiley and sons כתבי עת באנגלית science education ------
1987 taylor and francis כתבי עת באנגלית international journal of science education
1978 .school science and mathematics assoc. u.s כתבי עת באנגלית school science and mathematics
1985 carfax כתבי עת באנגלית research in science and technological education

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:57:32