מקצוע מידע על מקצוע : סוגיות באתנומתמטיקה - 216143

216143 - סוגיות באתנומתמטיקה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1   2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים: עקרונות הוראה רב-תרבותית. אתנומתמטיקה כגישה לחינוך מתמטי בהקשר תרבותי, מחקרים חינוכיים באתנומתמטיקה ורב-תרבותיות. גיאומטריה באומנות ובאדריכלות. אורנמנטים מתרבויות שונות: חקר תכונות גיאומטריות, בניה בעזרת סרגל ומחוגה ובאמצעות תוכנות גרפיקה ממוחשבת, פיתוח מערכי שיעור המשלבים פעילויות חקר ובניית אורנמנטים.התנסות בהנחיית תלמידים ללימודי גיאומטריה מתוך חקר ובניית אורנמנטים במסגרת סדנה רב-תרבותית.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  1997 london: allyn bacon j.a. banks and c.m. bank, eds. multicultural education. issues and perspective.
2297684 1999 mathematical association of america p. gerdes geometry from africa: mathematical and educational explorations

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:59:11