מקצוע מידע על מקצוע : טיפוח מצוינות במדעים ובטכנולוגיה - 216142

216142 - טיפוח מצוינות במדעים ובטכנולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  218141 טיפוח מצוינות במדעים ובטכנולוגיה       מקצועות זהים


הערה : הקורס מיועד גם לסטודנטים לתואר ראשון שצברו 100 נקודות לפחות.

התיאוריה והמחקר בתחום טיפוח המצוינות מצביעים על צרכים ומאפיינים מיוחדים של תלמידים מוכשרים ועל מכלול של גורמים שיש לקחת בחשבון בתכנון תכניות לטיפוח מצוינות וביישומן. הנושאים: הגדרה, מדיניות טיפוח מצוינות, פיתוח תוכניות לימוד, הכשרת מורים לתלמידים מצוינים ומחקרים בנושא בהתייחס לתחומי מדע וטכנולוגיה שונים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:55:15