מקצוע מידע על מקצוע : טיפוח מצויינות במתמטיקה - 216141

216141 - טיפוח מצויינות במתמטיקה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  214199 בעיות נבחרות במתמטיקה ב'       מקצועות קדם
  214200 בעיות נבחרות במתמטיקה א'     או
  214209 דרכי הוראת המתימטיקה בחטה"ע א'     או
 
  218140 טיפוח מצויינות במתמטיקה       מקצועות זהים


המחקר בתחום טיפוח מצוינות מצביע על צרכים מיוחדים של תלמידים מוכשרים במתמטיקה ועל מכלול של גורמים שיש לקחת בחשבון בתכנון ויישום תכניות לטיפוח מצוינות במתמטיקה. הנושאים: איתור תלמידים מוכשרים (בעלי יכולת גבוהה או מחוננות) במתמטיקה, דרכים למתן מענה לצרכים המיוחדים שלהם, תכניות לימוד מיוחדות המיועדות לתלמידים אלה בארץ ובעולם.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:52:14