מקצוע מידע על מקצוע : סוגיות מתקדמות בהוראת המתמטיקה - 216135

216135 - סוגיות מתקדמות בהוראת המתמטיקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  214206 הוראת האלגברה בחטה"ב (ז-ט)       מקצועות קדם
  214207 הוראת הגיאומטריה בחטה"ב (ז-ט)     או
  214208 דרכי הוראת המתימטיקה בחטה"ע ב'     או
  214209 דרכי הוראת המתימטיקה בחטה"ע א'     או


הקורס עוסק בגישות מתקדמות להוראת המתמטיקה. בין הנושאים הנלמדים: בחירה ועיצוב של מטלות, ניהול שיח מעודד למידה, התאמת ההוראה לצרכי התלמידים, קשיי למידה והיבטים רגשיים של הלמידה. הסטודנטים יחשפו לפרקטיקות שונות בהוראת המתמטיקה וידונו בהשלכותיהן כפי שעולה מהמחקר ומנתונים מהשטח.
בסיום הקורס הסטודנטים:
1. יכירו פרקטיקות שונות להוראת מתמטיקה וידעו לזהות אותן מתוך צפייה בשיעורים.
2. ידעו להכין מערך שיעור הכולל את הפרקטיקות שנלמדו.
3. ידעו לנתח את הזדמנויות הלמידה הנוצרות כתוצאה מפרקטיקות שונות בהוראת המתמטיקה, בהסתמך על הספרות המחקרית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2011 national council of teachers of mathematics smith, m. s., and stein, m. k. 5 practices for orchestrating mathematics discussions
2017 corwin j. hattie, d. fisher, n. frey visible learning for mathematics, grades k-12: what works best to optimize student learning

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:56:00