מקצוע מידע על מקצוע : מודלים להנעה בלמידת המתמטיקה - 216134

216134 - מודלים להנעה בלמידת המתמטיקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  218100 מודלים להנעה בלמידת המתמטיקה       מקצועות זהים


דוגמאות שימוש במודלים מתמטיים קיימים להנעת התפתחות תורות מתמטיות, בעיקר לוגריתמים, פונקציות המעריך, קרובים, משוואות דיפרנציאליות. מושגי יסוד בסטטיסטיקה, תהליכים המגיעים לשיווי משקל ועוד. השימושים מהווים כאן את האתגר להעמקה במתמטיקה - ולא להיפך.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:53:43