מקצוע מידע על מקצוע : הוכחות והנמקות בלימוד המתמטיקה - 216132

216132 - הוכחות והנמקות בלימוד המתמטיקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  214207 הוראת הגיאומטריה בחטה"ב (ז-ט)   (   מקצועות קדם
) 214209 דרכי הוראת המתימטיקה בחטה"ע א' ו -    


דיון במאמרים מכתבי-עת בינלאומיים העוסקים בהנמקות והוכחות מתמטיות וניתוח ההשלכות הפדגוגיות שלהם. הסוגיות הנדונות יכללו: סביבות למידה המעודדות תלמידים להשתמש בהנמקות והוכחות מתמטיות באופן לא פורמלי, קשיים של תלמידים בהבנה ובבנייה של הוכחה מתמטית, הקשר בין אינטואיציה להוכחה, דרכי הצגה שונות של הוכחות, תפיסות תלמידים את טבען של ראיות מתמטיות.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:03:57