מקצוע מידע על מקצוע : התנסות בהנחית פרויקטים בטכנולוגיה - 216129

216129 - התנסות בהנחית פרויקטים בטכנולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2 7     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

השתתפות בהנחית פרויקטים בטכנולוגיה לתלמידי החטה"ע. כל סטודנט ישהה בביה"ס 2-4 שעות בכל שבוע, וישתתף בהדרכת תלמידים לביצוע משימות הפרויקט. בנוסף, הסטודנטים ישתתפו בארבעה מפגשים בהנחיית מורה המקצוע בהם ינותחו אירועים נבחרים מתוך ההתנסות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 iste s. boss and j. krauss reinventing project-based learning

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:01:38