מקצוע מידע על מקצוע : שיטות הערכה בהוראת המדע - 216128

216128 - שיטות הערכה בהוראת המדע
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  216125 גישות מתקדמות להערכה בחינוך מתמטי       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  218128 שיטות הערכה חדשניות בהוראת מדע       מקצועות זהים


רפורמות חינוכיות חדשניות הדוגלות בפיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות מחייבות מעבר לשיטות הערכה "אלטרנטיביות". ינותחו המגבלות בשיטות ההערכה הקונבנציונאליות ויידונו שיטות חלופיות כגון: הערכת ביצועים, הערכה באמצעות תיק עבודות (פורטפוליו), הערכה באמצעות מפות מושגים.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1992 the free press mitchell,r. testing for learning -

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:56:46