מקצוע מידע על מקצוע : סדנת התנסות במדע בלווי מחקר פעולה - 216126 (Current)

216126 - סדנת התנסות במדע בלווי מחקר פעולה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  214223 התנסות בהוראת מתמטיקה בחט"ב ז-ט       מקצועות קדם
  214224 התנסות בהוראת מתמטיקה בחט"ע י-יב     או
  214303 התנסות בהוראת הפיזיקה     או
  214903 התנסות בהוראת מדעי המחשב     או


הסדנה תכלול 6-4 שעות בשבוע של נוכחות סטודנטים בבית הספר והוראת מספר שעורים במדעים. יוצגו אירועים מבית הספר שישמשו למחקר פעולה, אותו יבצע הסטודנט.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  שרמן הור 16:30-20:30 ג הרשקוביץ אורית
אברג'יל שירלי
הרצאה 11 11

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:51:28