מקצוע מידע על מקצוע : גישות מתקדמות להערכה בחינוך מתמטי - 216125

216125 - גישות מתקדמות להערכה בחינוך מתמטי
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  214206 הוראת האלגברה בחטה"ב (ז-ט)       מקצועות קדם
  214207 הוראת הגיאומטריה בחטה"ב (ז-ט)     או
  214208 דרכי הוראת המתימטיקה בחטה"ע ב'     או
  214209 דרכי הוראת המתימטיקה בחטה"ע א'     או
 
  214227 הערכה בחינוך מתמטי       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  216128 שיטות הערכה בהוראת המדע      
  218128 שיטות הערכה חדשניות בהוראת מדע      


גישות מתקדמות להערכת הישגים לימודיים במתמטיקה. שימוש במגוון של מקורות ואמצעים, על מנת להעריך מכלול שלם של סוגי ידע ומיומנויות במתמטיקה ברמות שונות של הבנה ובמצבי למידה שונים. יישום שיטות הערכה עדכניות וניתוח התפיסה החינוכית העומדת ביסודן והקשר שלהן לתכנית הלימודים ולמטרות לימוד המתמטיקה. בין היתר תיכללנה השיטות הבאות : הערכה דיאגנוסטית, הערכת ביצוע, הערכה באמצעות תיק עבודות, הערכה של מטלות בסיוע מחשב, הערכה של משימות פתוחות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 kluwer mogens niss investigations into assessment in mathematics .education
1992 state university of n.y. press thomas a. romberg mathematics assessment and evaluation: imperatives .for mathematics education

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:04:47