מקצוע מידע על מקצוע : גישה מערכתית בהוראת המדעים - 216124

216124 - גישה מערכתית בהוראת המדעים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  214409 דרכי הוראת מדע-טכנולוגיה בחט"ע   (   מקצועות קדם
) 214607 דרכי הוראת מדע-טכנולוגיה בחט"ב (ז-ט) ו -    
  214400 מבוא לחינוך סביבתי     או


הערה : השתתפות בקורס מותנית בצבירת 110 נקודות לפחות. כמו כן חלה חובת השתתפות ביום סיור אחד.

הגישה המערכתית בהוראת המדעים מבוססת על שילוב ויחסי גומלין בין המדעים השונים לבין השימוש בגישות הוראה/למידה מגוונות. מטרתן של גישות אלו היא לטפח לומד עצמאי, מתוך שינוי תפקידו של המורה, ממקור ידע למכוון ומנחה. ידונו יחידות לימוד חדשניות בנושאים: תהליכים בביוספרה ופיתוח בר-קימא, מזון בעולם של חומרי דישון, הדברה ורעלים ובעיות מים בישראל. אמצעי ההוראה כוללים, חקרי ארוע ככלי הוראה והערכה, פרויקטים בשילוב הקהילה, הצגת שאלות ע"י התלמיד ופתרון בעיות מורכבות.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1993 open university press solomon,j. teaching science, technology and society
חובה 1993 nsta. yager, r.e.)ed. the science, technology, society movement.

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:48:24