מקצוע מידע על מקצוע : היבטים חינוכיים בהתפתחות המתמטיקה - 216123

216123 - היבטים חינוכיים בהתפתחות המתמטיקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  214206 הוראת האלגברה בחטה"ב (ז-ט)       מקצועות קדם
  214207 הוראת הגיאומטריה בחטה"ב (ז-ט)     או
  214208 דרכי הוראת המתימטיקה בחטה"ע ב'     או
  214209 דרכי הוראת המתימטיקה בחטה"ע א'     או


קשיים ועכובים בהתחפתחות מושג המספר המשתמע מהתפתחות המתימטיקה בתקופה העתיקה. העלאת בעיות והתמודדות בפתרונן. בעיות פתוחות במתימטיקה ומשמעותן החינוכית. השפעת התפתחות המתמטיקה על הוראת המקצוע. הצד הרגשי ביצירה המתימטית.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:47:38