מקצוע מידע על מקצוע : נושאים חינוכיים במתימטיקה ובמדעי המחשב - 216122

216122 - נושאים חינוכיים במתימטיקה ובמדעי המחשב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  234218 מבני נתונים 1       מקצועות קדם


הקורס יעסוק בהוכחות בשפת המתימטיקה ותכניות בשפת המחשב,הדומה והשונה ביניהן ודרכי החשיבה האנושית עליהן. המתודולוגיה המרכזית תהיה עידון הדרגתי של הסברים ותיאורים אינטואיטיביים עד לקבלת הוכחות ותכניות בשפה פורמלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1986 mit press brian havey computer science logo style

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:43:07