מקצוע מידע על מקצוע : תהליכים בפתרון בעיות מחקר ויישום - 216113

216113 - תהליכים בפתרון בעיות מחקר ויישום
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  214097 מבוא לפסיכולוגיה חברתית       מקצועות קדם
  214098 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית     או


הליכים קוגניטיביים בפתרון בעיות. הקשיים בתירגום לשפה סימבולית. גישות הויריסטיות לפתרון בעיות. הקשיים בחינוך בני אדם לפתרון בעיות. שיטות הוראה שיש בהן כדי לאפשר חינוך לפתרון בעיות. ציוני דרך בתולדות המחקר בפתרון בעיות. ההשקפה הקונסטרוקטוביסטית וחשיבותה בהבנת התהליך של פתרון בעיות.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 16:45:29