מקצוע מידע על מקצוע : סדנה מתקדמת בהוראת המתמטיקה - 216112

216112 - סדנה מתקדמת בהוראת המתמטיקה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  214208 דרכי הוראת המתימטיקה בחטה"ע ב'   (   מקצועות קדם
  214209 דרכי הוראת המתימטיקה בחטה"ע א' ו -    
) 214233 התנסות בהוראת מתמטיקה בחט"ב ז-ט ו -    
 
  218112 סדנא מתקדמת להוראת מתמטיקה       מקצועות זהים


מטרת הקורס לסייע בידי המשתתפים לגבש תפיסה תיאורטית ומעשית של הוראת המתמטיקה. הקורס חושף את הסטודנטים לגישות הוראה מתקדמות במתמטיקה, על מרכיביהן השונים, כולל פרקטיקות לעבודה בכתב הטרוגנית, הובלת דיונים והוראה מעודדת חקירה. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו ביצירת מערכי שיעור, ניתוח שיעורים המוקלטים בוידאו, הובלת שיעור וקבלת משוב אודותיו.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:32:21