מקצוע מידע על מקצוע : הרשת כסביבה לימודית - 216101

216101 - הרשת כסביבה לימודית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  218146 למידה והנחייה בסביבות מתוקשבות ב'       מקצועות זהים


היבטים תיאורטיים ומעשיים הקשורים להוראה ולמידה במאה ה-12. הצגת מחקרים עדכניים הדנים בסביבות מקוונות חדשניות, כגון: טכנולוגיות סינכרוני ואסינכרוני, סימולציות ממוחשבות, מערכות מבוססות מיקום,מציאות וירטואלית ומועצמת, למידה ניידת, רשתות חברתיות, הכיתה ההפוכה וקורסים מקוונים פתוחים מרובי משתתפים ( moocs ).

תוצאות למידה
עם השלמת הקורס בהצלחה, הסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. לפתח משימה לימודית מבוססת טכנולוגיות ענן.
2. לפתח יחידות לימוד להוראה מרחוק סינכרונית וא-סינכרונית.
3. להציג תוצרים לימודיים בעזרת סרטון וידאו.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:20:35