מקצוע מידע על מקצוע : סוגיות מתקדמות בחינוך לתכן הנדסי - 216032 (Current)

216032 - סוגיות מתקדמות בחינוך לתכן הנדסי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים עדכניים ברובוטיקה וטכנולוגיות דיגיטליות ויישומם בהוראת תכן הנדסי בבתי ספר תיכוניים. פיתוח סביבות למידה עתירות טכנולוגיה. היבטים פדגוגיים בהנחיית למידה התנסותית של תכן הנדסי במעבדה טכנולוגית. ביצוע שיתופי של מעבדות תכן וייצור ביישום טכנולוגיות מתקדמות. הכוונת מעבדות לפיתוח מיומנויות חשיבה. התנסות רפלקטיבית בפיתוח מרכיבי סביבה לימודית, מערכיי למידה ויישום. בסיום הקורס הסטודנט:
1. יידע בנושאים עדכניים ברובוטיקה וטכנולוגיות דיגיטליות.
2. יידע לתכנן ולהנחות שיעור התנסותי בתכן וייצור הנדסי.
3. יידע להעריך

תוצאות למידה
בשיעור התנסותי בתכן וייצור הנדסי.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
301 שרמן הור 16:30-18:30 ג קופרמן דן הרצאה 10 11
301 שרמן הור 18:30-20:30 ג קופרמן דן תרגול 11


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2019 springer schaefer, d. coates, g., and eckert, c. desugn education today: technical context, programs and best practices

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:43:27