מקצוע מידע על מקצוע : סוגיות מתקדמות בחינוך הנדסי - 216031

216031 - סוגיות מתקדמות בחינוך הנדסי
נקודות
זיכוי
0.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
          שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס מתמקד בסוגיות מתקדמות בחינוך ההנדסי ברמה התיכונית ובהשכלה הגבוהה. הקורס עוסק בהיבטים הכרתיים, רגשיים וחברתיים בחינוך ההנדסי, כמו למשל, חשיבה מערכתית, חשיבה מופשטת, מולטימדיה,מוטיבציה וכישורים רכים. בסיום הקורס: הסטודנט יכיר היבטים הכרתיים, רגשיים וחברתיים בחינוך ההנדסי. הנושא וסילבוס הקורס עשוי להשתנות בכל סמסטר, הוא יאושר בוועדות הסמכה ומוסמכים של הפקולטה לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס ויפורסם בקטלוג.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:27:07