מקצוע מידע על מקצוע : עיצוב משחקי למידה - 216028

216028 - עיצוב משחקי למידה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  214117 מבוא לחינוך למדע וטכנולוגיה 1       מקצועות קדם
  214118 מבוא לחינוך למדע וטכנולוגיה 2     או
  095605 מבוא לפסיכולוגיה     או
 
  218012 עיצוב משחקי למידה       מקצועות זהים


בקורס נלמד עקרונות עיצוב ולמידה ממשחקים. הקורס יעסוק בסגנונות, יחסי גומלין עם למידה, מוטיבציה, משחקים להערכה, משחקים עבור אוכלוסיות מגוונות, ומשחוק ( gamification ). דגש יושם על עיצוב בקבוצה ויישור ( alignment ) עם מטרות ההוראה.הסטודנטים יצרו מספר משחקים מסוגים שונים. הפרויקטים יכולים להיות מקוונים, אולם אין דרישה לכך. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לעצב משחקים בהתאם למטרות למידה.
2. לנתח משחקים על מנת לזהות הזדמנויות ללמידה של תוכן, כישורים,
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2017 association for talent development k. kapp, s. boller play to learn: everything you need to know about designing effective learning games
חובה 2018 a k peters / crc press g. kalmpourtzis educational game design fundamentals: a journey to creating intrinsically motivating learning experi

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:50:20