מקצוע מידע על מקצוע : הערכת פרויקטים חינוכיים - 216027

216027 - הערכת פרויקטים חינוכיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הערה : הקורס מיועד לסטודנטים מתואר ראשון ותארים מתקדמים.

הקורס נועד להכשיר את הסטודנטים לקראת התמחות כמעריכים עתידיים של פרויקטים בנושאי חינוך מדעי-טכנולוגי. במסגרת הקורס הסטודנטים יכירו נושאים ומחקרים בתחום הערכת פרויקטים, יפתחו מיומנויות קריאה ביקורתית של ספרות בנושאי הערכה, מיומנויות שאלת שאלות והנחיית דיונים, יחשפו למגוון כלי הערכההן בתחום התוכן והן בתחום הריגושי, יכירו שיטות לניתוח כמותי ראשוני של ממצאים, יפתחו מיומנות כתיבת מערך מחקר הערכה וביצוע ראשוני שלו. העבודה הסופית תוצג כפוסטר מחקרי.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:47:09