מקצוע מידע על מקצוע : מסע למערכת החינוך בישראל - 216026

216026 - מסע למערכת החינוך בישראל
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

הכרות עם פניה הרבות של מערכת החינוך בישראל, דרך סיורים בבתי ספר שפועלים במגזרים שונים, עם אוכלוסיות עם צרכים שונים, ועל פי תפיסות עולם שונות, מפגשים עם בעלי תפקידים שונים במערכת החינוך, קובעי מדיניות חינוכית, ובעלי אינטרסים מגוונים. הקורס בנוי מסיור מרוכז בן שלושה ימים, מפגש אחד בטכניון ועבודה סמינריונית. בסיום הקורס הסטודנטים:
1. ייחפשפו לפניה המגוונות של מערכת החינוך בישראל ויבינו את המורכבות, הפערים והאתגרים איתם מערכת החינוך צריכה להתמודד.
2. ידעו להסביר חלק מהתהליכים שהובילו להבדלים בהזדמנויות השונות שפתוחות בפני תלמידים בישראל.
3. יכתבו עבודה שבוחנת באופן מעמיק וביקורתי פן אחד של מערכת החינוך הישראלית אליו הם נחשפו בקורס.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        אחר קפון שולמית הרצאה 11 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2019 ירושלים-מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל אילון, ח', בלס, נ', פניגר, י', שביט, אילון, ח', בלס, נ', פניגר, י', שביט, אי שיוויון בחינוך- ממחקר למדיניות

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:40:38