מקצוע מידע על מקצוע : חקר תהליכי חשיבה של לומדים - 216025

216025 - חקר תהליכי חשיבה של לומדים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס יעסוק בהמשגות תיאורטיות ובגישות איכותניות למידול ומעקב אמפירי אחרי התפתחות של הבנה וניכוס בתהליכי למידה מכוונים במתמטיקה, מדעים והנדסה. בסיום הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים: לבחור באופן מושכל מסגרת תיאורטית לניתוח תהליך למידה ספציפי ולהגן על בחירה זו. לתכנן ולהפעיל ניסוי הוראה מצומצם. לנתח תהליך למידה דרך משקפיים תיאורטיים מגוונים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2018 routledge new york amin, t. g., levrini, o. converging perspectives on conceptual chamge
  2015 routledge, new york disessa, a. a., levin, m., brown, n. disessa, a. a., levin, m., brown, n. knowledge and interaction: a synthetic agenda for the learning sciences.

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:36:05