מקצוע מידע על מקצוע : הערכה למנהיגות חינוכית אפקטיבית - 216024

216024 - הערכה למנהיגות חינוכית אפקטיבית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס דן בשיטות מתקדמות בהערכה המאפשרות למנהל לקבל החלטות המבוססות על נתונים אוביקטיביים ובכך לייעל את פעולותיו. בקורס יושם דגש על חשיבותן של הערכה ומדידה בתהליך הניהולי. הקורס יציג מגוון כלים להערכה מעצבת ומסכמת כדי לקדם בגישה פרואקטיבית את החזון והמטרות של ארגונים לומדים כגון: בתי ספר, מוזיאונים ועמותות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים:
1. יכירו מושגי יסוד ועקרונות בהערכה של מנהלים, מורים, ותוכניות חינוך.
2. יבינו את תפקידה וחשיבותה של תרבות הערכה ומדידה לשיפור תהליכים ארגוניים וניהוליים.
3. יכירו שיטות ומגוון של כלים להערכה ויפעילו שיקול דעת בבחירתם.
4. יפעילו כלי הערכה, ינתחו נתונים, יציגו ממצאים ומסקנות וידונו בהשלכותיהן על הארגון.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2016 routledge b. e. martin, a. b. danzig, w.f. wright b. e. martin, a. b. danzig, w.f. wright school leader internship: developing, monitoring and evaluating your leadership experience.q

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:29:05