מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט מנהיגות בארגונים לומדים - 216023

216023 - פרויקט מנהיגות בארגונים לומדים
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  10       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מטרת הפרויקט היא לאפשר לסטודנטים לפתח רעיונות חדשים לארגונים לומדים במדע והנדסה. במסגרת הפרויקט הסטודנטים יתבקשו לתכנן ולהתחיל בהקמת מיזם בארגון לומד במדע והנדסה בו הם עובדים או בארגון אחר/ חדש. הסטודנטים יכינו תכנית עבודה כוללת צורך, צוות, אבני דרך, קריטריונים להצלחה וחזון ויבדקו את יישומו. בסיום הקורס הסטודנטים מצופים להבין את המשמעות בפועל של לקיחת פרויקט משלב הרעיון לשלב היישום, לפתח תכנית פעולה, ללמוד לעבוד בצוותים, להתגבר ע למכשולים ולרכוש ניסיון כיזמים המסוגלים להקים מיזם בחינוך למדע והנדסה


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:20:55