מקצוע מידע על מקצוע : יזמות טכנולוגית בחינוך - 216022

216022 - יזמות טכנולוגית בחינוך
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

בקורס זה יבחנו תאוריות למידה ומודלים (לדוג' ביהביוריזם, תיאוריות קוגניטיביותת קונסטרקטיביזם) העומדים מאחורי טכנולוגיות חינוכיות בקונטקסט של מקרים שונים של חברות edtech מהארץ ומהעולם (scratch, amplify learning ועוד). בפרט יבחנו מודלים קיימים לחדשנות טכנולוגית בחינוך ודרכים לפיתוח, בחינה ומימוש אפקטיבי של טכנולוגיה חינוכית בכיתה ומחוץ לה. בסיום הקורס הסטודנטים יכירו את תאוריות הלמידה והמודלים העומדים בבסיס טכנולוגיות חינוכיות שונות. יכירו מגוון רחב של טכנולוגיות edtech מצליחות בבית הספר ומחוץ להם, וכן יכירו חברות שלא הצליחו לפרוץ ויבחנו את הסיבות לכך. יכירו את המכשולים בהכנסת טכנולוגיות חדשות למערכת החינוך , יכירו את תהליך הפיתוח, הערכה, ומימוש של טכנולוגיות edtech חדשה תוך התייחסות לתכני הקורס.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  2017 corwin press s. magana disruptive classroom technologies: a framework for innovation in education
חובה 2016 bloomsbury publishing n. selwyn education and technology: key issues and debates

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:07:49