מקצוע מידע על מקצוע : מודלים למנהיגות חינוכית בארץ ובעולם - 216021

216021 - מודלים למנהיגות חינוכית בארץ ובעולם
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס מבוסס על הרצאות מקוונות ו- f2f על מנהיגות חינוכית במדע והנדסה בארץ ובעולם. בכל שבוע תוצגנה שתי הרצאות ובעקבותיהן יערך דיון במודל החינוכי שלהן, בעקרונות המנהיגות ששיקפו ובאופן בו הסטודנטים יכולים ליישם עקרונות אלה בארגוניהם. ההרצאות תתייחסנה למנהיגות חינוכית במדע והנדסה במגזר הציבורי, העסקי והמגזר השלישי. הסטודנטים יכירו עקרונות ניהול בארגונים לומדים במדע והנדסה בכל מגזרי המשק, יכירו בתפקידה של מנהיגות חינוכית ויכירו את התפיסות העומדות בבסיסה. על בסיס אלה, הסטודנטים ירכשו מיומנויות לניתוח ביטוייה של מנהיגות חינוכית ואת האופן שבה היא יכולה (אם בכלל) להיות מיושמת בארגוניהם.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  2018 springer p. grootenboer the practices of school middle leadership
חובה 2016 springer o. hazzan, r. lis-hacohen the merge model for business development: the amalgamation of management, education and research

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:17:41