מקצוע מידע על מקצוע : דימות מוח - תיאוריה ופרקטיקה - 216020

216020 - דימות מוח - תיאוריה ופרקטיקה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  218004 דימות מוח- תיאוריה ופרקטיקה       מקצועות זהים


מן הנוירון למוח, יכולות קוגניטביות ומיפוין במוח האדם. שיטות לבדיקת פעילות מוחית ( irm, gee, lanoitcnuf irm, gem ) ויכולות קוגניטיביות. בניית מטלות לבדיקת יכולות קוגניטיביות על ידי כלים מתחום חקר המוח, שיטות ניתוח לבדיקת קישוריות עצבית, התנסות ותרגול בניתוח נתוני irm ו- eye tracking. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את הבסיס הפיזיולוגי של למידה.
2. לנסח שאלה על יכולות קוגנטיביות ולהתאים את כלי חקר המוח לשאלות המתאימות.
3. להבין את השלבים בניתוח נתונים מכלים המתקבלים מתחום חקר המוח.
מתן אינטרפרטציות על יכולות קוגניטביות שונות.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 10:51:07