מקצוע מידע על מקצוע : מוח וחינוך התפתחות קוגנטיבית בילדים - 216019 (Current)

216019 - מוח וחינוך התפתחות קוגנטיבית בילדים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  218005 התפתחות נוירוקוגניטיבית בילדים-מתבגרים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


טווח גילאי הילדים בבית הספר הוא 6-18. במהלך טווח שנים זה ישנו מעבר מילדות להתבגרות ולבגרות המלווה בשינויים נוירופיזיולוגיים, קוגנטיביים, רגשיים וחברתיים להם יש השפעה ישירה על היכולת ללמוד ולתקשר עם הסביבה. בקרוס נסקור את השינויים הקוגניטיביים, הרגשיים, והחברתיים שעוברים ילדים ומתבגרים ואת הפעילות המוחית והקשוריות העצבית העומדת בבסיס השינויים האלו. כמו כן נסקור את ההשפעה של הסביבה על שינויים אלו. השינויים הקוגניטיביים כוללים התפתחות שפה, יכולות קוגניטיביות ויכולות אקדמיות בעוד השינויים הרגשיים כוללים מוטיבציה ונטילת סיכונים המאפיינת את גיל ההתבגרות והתפתחות חברתית. הסטודנטים יציגו מאמרים רלוונטים בתחום חקר המוח הבודקים יכולות אלו.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסול:
1. להבין את השינויים הנוירוקוגנטיבים, הקוגנטיבים, הרגשיים והחברתיים מילדות עד התבגרות.
_2. להבין את הבסיס הפיזיולוגי של התפתחות המוח מילדות עד התבגרות.
3. להתאים את הכלים לבדיקת השינוי ביכולות המתוארות מעלה מילדות מוקדמת ועד התבגרות.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        הורוביץ-קראו ציפי הרצאה 10 11
    10:00-10:30 ב הורוביץ-קראו ציפי פרויקט 11

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:52:19