מקצוע מידע על מקצוע : מדע בחיי יומיום מבט בינלאומי - 216018

216018 - מדע בחיי יומיום מבט בינלאומי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  216117 תקשורת המדע       מקצועות קדם
  216131 חינוך בלתי פורמאלי במדע וטכנולוגיה     או


הקורס מתקיים בחו"ל, בערים בהן קיימים מגוון מוסדות לחינוך מדעי בלתי פורמאלי ותקשורת המדע,, כמו לונדון או ברלין למשל. הסטודנטים יכירו אנשי מפתח בחינוך לא פורמאלי ותקשורת המדע במגוון מוסדות, ויבצעו מיני-מחקר על מאפייני תקשורת המדע וחינוך במוזיאונים, סדנאות לשיתוף הציבור במדע, מוסדות/אירגוני תקשורת מדעית וכו'. משך הקורס הכולל הרצאות, סדנאות ופרוייקט 10 ימים ברוטו (כולל נסיעות ושבת) בסיום הקורס הסטודנטים:
1. יכירו מאפיינים של מוזיאונים גדולים ותוכניות חינוך ומעורבות הציבור במוזיאונים ומוסדות רלוונטים אחרים.
2. יתנסו בפיתוח תכנים ויבצעו מיני- מחקר חדש בהקשר של אחד המוסדות.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2015 washington, dc: the national academies press board on science education,division board on science education,division national research council

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:46:22