מקצוע מידע על מקצוע : תוכניות הוראה לפיתוח החשיבה - 216017

216017 - תוכניות הוראה לפיתוח החשיבה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  218126 תוכניות הוראה לפיתוח החשיבה       מקצועות זהים


היכרות עם מגוון מיומנויות חשיבה ברמה גבוהה המתועדות בספרות המחקרית בתחום הוראת המדעים. פיתוח של יחידת הוראה המשלבתת בין מטרות תוכן למיומנויות חשיבה בגישת התלמיד במרכז.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  1985 lawrence erlbaum ass. nickerson perkins and smith the teaching of thinking
חובה   ביה'ס לחנוך, האוניברסיטה העברית משה כספי החשיבה

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:30:04